Systémové využití dešťové vody Amgis

 Novinka!

 Ideální pro rodinné domy 

 • 3 nebo 4 stupňové samonasávací odstředivé čerpadlo
 • Plně automatická funkce, jakmile některý ze spotřebičů  vyžaduje dešťovou vodu
 • Automatické doplňování systému pitnou vodou z řadu přes 9-litrovou pomocnou nádrž
 • Kompaktní systém s krytem a držákem na zeď
 • Na přání ukazatel stavu vody v nádrži 
 • Nejlepší poměr cena/výkon
 • Velmi dlouhá životnost díky použití osvědčených trvanlivých komponentů
 • Úsporná technika, provoz stand-by s méně než 0,2 W m                                                                                    Plně automatické zařízení na využití dešťové vody rodinného domu.

Odebírá dešťovou vodu z nádrže a dodává ji pod tlakem do potrubní sítě dešťové vody. Zařízení kontroluje stav vody v nádrži a řídí celý systém. Dojde-li voda v nádrži, doplňuje systém pitnou vodou z řadu. Splňuje DIN 1989 a ČSN EN 1717.

 • Kompletní vybavení stanice Amgis zahrnuje:
 • samonasávací vícestupňové odstředivé čerpadlo se spínacím automatem, ve 2 variantách, s tlakem 3 nebo 4 bary, na přání též s ukazatelem stavu vody v nádrži
 • manometr s ukazatelem tlaku
 • doplňování pitnou vodou dle ČSN-EN, integrovaný 9-litrový zásobník, bezpečnostní přepad
 • zakrytování
 • plovákový spínač pro přepnutí na dodávku pitné vody
 • provedení na klíč, splňuje DIN 1989 a ČSN EN 1717.
 • Zařízení na využití dešťové vody je ideální k umístění do technické místnosti rodinného domu.
 • Jednoduché a přitom robustní komponenty vyžadují jen nepatrnou údržbu.

Rozměry:

š x v x h

500x510x315

Umístění:

zavěšení na zeď nad úrovní hladiny zpětného vzdutí

Dešťová voda je nasávána přímo z nádrže. Plovoucí sací filtr SAFF zajišťuje odběr vody v nejčistší zóně nádrže. Integrovaná zpětná armatura zabraňuje zpětnému výtoku vodního sloupce z hadice.

Doplňování pitné vody.

Je-li nádrž na dešťovou vodu prázdná, začne zařízení automaticky dodávat (v případě potřeby) vodu z vodovodního řadu pitné vody. A to až do té doby, než znovu bude voda v nádrži dešťové vody. Malý zásobník pitné vody je vybaven nouzovým přepadem. Doplňování pitné vody je provedeno dle ČSN EN 1717 jako volný výtok.

Manuální přepnutí

Systém lze v libovolném okamžiku manuálně přepnout na dodávku pitné vody.

Ukazatel stavu vody v nádrži / manometr.

Manometr ukazuje okamžitý tlak ve výtlačném potrubí systému. Ukazatel stavu vody v nádrži pracuje na pneumatickém principu měření.

 

Technické změny vyhrazeny

                                                                                   

          

>>>PDF ke stažení<<<

WFF Vířivé filtry

Vířivý filtr WFF 100, 150, 300

 • K jemné filtraci vody 
 • Čistá voda pro dům, živnostenský provoz i průmysl                                            
 • WFF 100 pro střešní plochy do 200 m2
 • WFF 150 pro střešní plochy do 500 m2
 • WFF 300 pro střešní plochy do 3 000 m2

 

 • Velikost ok 0,28 mm až 0,44 mm pro verzi  WFF100/150.  Pro verzi WFF300 0,18 mm (jen na konkrétní objednávku) až 0,38mm.
 • Samočinné, automatické vyřazení nečistot
 • K instalaci do vodorovného potrubí do země, do technické místnosti nebo volně v prostoru
 • Stabilní konstrukce, pojízdný. WFF 300 podle testu ATV pojízdný až do 60 tun. WFF 150 a 100 pojízdný podle testu ATV vozidly do 30 t.
 • Snadný revizní přístup a vyjmutí filtrační vložky
 • Absolutně bezpečné odvodnění podle ČSN EN 752, ČSN EN 12056. Splňuje DIN 1989.
 • Velmi nízká náročnost na údržbu                               
 • Obohacení filtrované vody kyslíkem                           
 • 5 let záruka
 •  Jedinečný vířivý filtr WFF od firmy Wisy dodává optimálně vyčištěnou dešťovou vodu. Jemná filtrace zajišťuje dlouhou životnost a funkční bezpečnost komponentů celého systému, jako jsou čerpadla a armatury.
 • Voda přitékající ze střechy je přivedena horizontálním potrubím do tělesa filtru a proudí přes filtrační tkaninu válcovité vložky. Působením adhezní síly je voda hnána vertikální jemnou filtrační tkaninou do výstupního hrdla filtrační nádržky. Tento princip zajišťuje využití více než 90% protékající vody, zatímco zbytek s nečistotami je odveden do potrubí odpadní vody.
 • K velikostem WFF 100 a WFF 150 je možnost dodání prodlužovacího kusu pro revizní otvor (na přání).

 

Vířivé filtry jsou dimenzovány na tyto průtoky:

  WFF 100  4,2l/s

  WFF 150 12,8l/s

  WFF 300 80,6l/s

 

 • Filtr WFF 300 je k dodání také ve zkrácené stavební výšce. Rozdíl výšek potrubí mezi nátokem dešťové vody a odtokem znečistěné vody je pak pouze 800 mm místo 945 mm ve standardním provedení.
 • Filtrační vložka (velkost ok 0,38 mm) je z nerezu, těleso z polypropylenu, prodlužovací kus z polyetylénu. Kryt tělesa (pochozí) je hliníkový nebo (pojízdný) ocelový.

       Přímé napojení, doporučeno: 1,5 až 3 m, 1% spád (1cm/m)

      

Technické změny vyhrazeny

  >>> PDF prospekt ke stažení <<<

filtry do nádrže

 Filtr k zabudování do nádrže Linear 100, Linear 100K, SlimRain filtr

 

 • Filtr k zabudování do nádrže
 • Čistá voda pro dům a zahradu
 • Pro střešní plochy do 246 m2 (dle DIN 1986) 
 • Jen 52 mm výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem
 • K zabudování do nádrže dešťové vody
 • Samočistící svislá filtrační vložka
 • Do horizontálního potrubí DN 110
 • K filtraci dešťové vody pro WC, pračku a zahradu
 • 5 let záruka
 • Ušlechtilá ocel, nerez

 

Minimální výškový rozdíl, lineární vedení potrubí

 NOVINKA 2017 v plastovém provedení Linear 100K

 • Pro novostavbu i dodatečnou instalaci: filtr LineAr 100 se snadno umístí a nevyžaduje žádné zemní práce. Mezi nátokovým potrubím dešťové vody a potrubím pro odtok nečistot je rozdíl pouhých pěti centimetrů. Díky nepatrnému výškovému rozdílu se dá filtr LineAr 100 snadno zabudovat i do stávajícího potrubí. Může být umístěn do nádrže, aniž by ovlivnil spád potrubí.

 

Promyšlené uspořádání

 • Filtr LineAr 100 od Wisy má svisle stojící filtrační tkaninu, na které jsou zadrženy nečistoty jako listí, mech a další naplaveniny a spadnou dolů, kde jsou odplaveny. V tom je výhoda oproti výrobkům s horizontální filtrační plochou, která se rychle zanáší nečistotami. Průměr potrubí zůstává u filtru LineAr 100 v plné míře zachován. Například míč o průměru 100 mm, splavený při dešti ze střechy, projde bez problému filtrem do odpadního potrubí.
 • Dešťová voda, získaná filtrováním, je nejenom čistá, ale od přírody i měkká. Je skvěle vhodná pro zavlažování zahrady, splachování WC i praní v pračce.

 

Filtrační vložku lze snadno vyjmout kvůli případnému čištění.

 

Kvalita z nerezavějící oceli se zárukou 5 let.

Filtr LineAr 100 je robustní a jednotlivé části jsou z nerez oceli. Nemá žádné opotřebitelné díly ani pohyblivé části, které by mohly ohrozit funkčnost systému, na to dáváme záruku 5 let.

 

Technické údaje

Maximální plocha střechy pro podnebí mírného klimatu dle DIN 1986               246 m2

Výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem do kanálu nebo vsakování                 52 mm

velikost ok filtrační vložky                                                                                   0,37 mm

Účinnost při průtoku 1,4 l/s                                                                                 > 90% 

Četnost údržby                                                                                                   2-3krát ročně

Průměr nátokového i odpadního potrubí                                                            DN 100

Objednací číslo zboží                                                                                         LF 1100

  

 

1 Těleso filtru z nerezu

2 Filtrační vložka z nerezu

3 Hrdlo nátoku dešťové vody DN 110

4 Vtok do nádrže

5 Napojení odpadního potrubí do kanálu nebo vsakování

 

 

NOVINKA 2017 v plastovám provedení

                             

Filtr LineAr 100, instalovaný v betonové nádrži. Rozdíl výšek mezi nátokem a odtokem pouze 52 mm.

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

Instalace v horní části ploché podzemní nádrže

 

                                                                                         

Technické změny vyhrazeny

 

Video filtr Linear 100K

 

 

 

               

                                                                                                               

      >>>PDF Linear 100K ke stažení<<<                          >>> PDF Linear 100 ke stažení<<<

okapové filtry

Okapové filtry FS, STFS, GRS, RS a RM catcher, SlimRain catcher

Filtry FS, STFS a GRS

 • Filtr pro využití dešťové vody
 • Čistá voda pro dům a zahradu


      

 • Filtry typových řad FS a STFS jsou určeny k instalaci do svodového okapového potrubí. Přitékající dešťová voda z okapů je filtrována (jemný nerezový filtr s velikostí ok 0,28 mm, popř. hrubší filtr s velikostí ok 0,44 mm) a odvedena odbočkou do akumulační nádrže dešťové vody k dalšímu využití. Listí, mech, a další nečistoty jsou odděleny a odtékají s přebytečnou vodou do kanalizace, případně do vsakovacího zařízení. •  Kvalitní filtrace umožňuje využití dešťové vody nejen pro zavlažování, nýbrž i pro splachování WC, úklidové práce a praní v pračce.
 • Ve středoevropském klimatickém pásu jsou filtry vhodné pro odvod dešťové vody ze střešní plochy až 150 m2  (řada FS), resp. 200 m2  (řada STFS).
 • Filtr je konstruován tak, aby průřez pro odtok vody do kanalizace či vsakování nebyl zúžen. Při silných srážkách je tak stále zajištěna stejná kapacita odtoku vody, jako má svodové potrubí (tedy až 4,2 l/s, v závislosti na jmenovitém průměru potrubí). Filtr splňuje požadavky norem ČSN EN 12056, EN752 a DIN 1989. Přestože část objemu vody je využita pro odplavování nečistot, účinnost filtru zůstává vysoká: například i při vysokém průtoku 2,0 l/s je stále ještě 90% vody filtrováno a odváděno do akumulační nádrže.         Přesný graf účinností viz katalog Wisy.


 

V nabídce jsou 2 druhy tělesa filtru:

1) Typová řada FS.

Je určena k instalaci filtru do stávajícího svodového potrubí. V něm se vyřízne 32 cm dlouhý úsek a nahradí filtrem FS s odbočkou do nádrže dešťové vody. K dispozici jsou 3 materiály tělesa (nerez a měď), aby filtr opticky co nejvíce ladil se stávajícím potrubím.


 


2) Typová řada STFS.

Pro nově budované instalace.  Těleso je částečně zapuštěno pod úroveň terénu. Odbočka do nádrže je skryta pod zemí, filtrační vložka je však kvůli případné údržbě umístěna nad terénem.  Při silném zanesení ok filtru se vložka dá vyjmout a vyčistit tlakovou čističkou nebo v myčce nádobí.


 

FILTR GRS PRO INSTALACI DO SVODOVÉHO POTRUBÍ

Zahradní filtrační sběrač GRS lze použít v kterékoli části svodového potrubí. Při instalaci se odřízne spádová trubka a vyříznutá sekce se nahradí filtrem. Tímto způsobem lze odvodnit a použít až 150 m² projektované plochy střechy. Materiály nerezová ocel nebo měď jsou k dispozici pro optické zarovnání se svodem.

FUNKCE A OBLAST POUŽITÍ

Filtr GRS je nainstalován ve svislém potrubí. Filtruje dešťovou vodu proudící shora, než je vypuštěna na stranu nádrže. Jeho filtrační vložka je vyrobena z jemného nerezového pletiva s velikostí ok pouze 0,44 mm. Tímto způsobem jsou listy, mech a další nečistoty vymyty spolehlivě odděleny a vyplaveny.

Čistá dešťová voda je optimálně připravena pro skladování v nádrži a následné použití v pračce, splachování toalet nebo pro účely čištění.

FILTRAČNÍ KAPACITA

Průtok sběrným filtrem může být až 4,2 l / s, v závislosti na kapacitě svodového potrubí. Stejně jako u všech filtrů WISY je otevřený průřez zachován po celou dobu. Nedochází ke zúžení průřezu, kde se může dešťová voda hromadit. Ani v případě přívalového deště se silným průtokem. Například s přítokem 2 l / s se získá 90% přiváděné vody jako filtrát.

SNADNÁ ÚDRŽBA 

Všechny filtrační vložky WISY jsou díky své konstrukci zvláště nenáročné na údržbu. Hladký povrch z nerezové oceli téměř znemožňuje usazování nečistot.

Protože je vložka filtru nad úrovní země, je snadno přístupná a chráněna proti zpětnému toku v kanalizační síti. Je-li to nutné, lze jej vyjmout z pouzdra několika jednoduchými kroky a vyčistit vysokotlakým čističem nebo v myčce na nádobí.


Identifikační čísla pro objednání:
FS 0303 FS 100 VA, filtr do kovového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0302 FS 87 VA, filtr do kovového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0301 FS 80 VA, filtr do kovového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0305 FS 76 VA, filtr do kovového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0203 FS 100 CU, filtr do kovového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm
FS 0202 FS 87 CU, filtr do kovového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm
FS 0201 FS 80 CU, filtr do kovového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm
FS 0205 FS 76 CU, filtr do kovového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm

FS 0304 FS 110 VA, filtr do plastového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0305 FS 76 VA, filtr do plastového svodového potrubí, těleso nerez, velikost ok 0,28 mm
FS 0204 FS 110 VA, filtr do plastového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm
FS 0205 FS 76 VA, filtr do plastového svodového potrubí, těleso měď, velikost ok 0,28 mm

BE 0301 Slepá vložka pro filtry FS a STFS, vhodná pro všechny světlosti

15803 Připojovací hadice do nádrže, délka 42 cm, 1"1/4, plast odolný vůči UV-záření


SF 0303 STFS 100 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 102 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0302 STFS 87 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 89 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0301 STFS 80 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 82 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0305 STFS 76 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 76 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0433 STFS 100 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 102 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0432 STFS 87 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 89 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0431 STFS 80 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 82 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0435 STFS 76 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do kovového potrubí vn. Ø 76 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0304 STFS 110 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do plastového potrubí vn. Ø 110 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0305 STFS 76 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do plastového potrubí vn. Ø 75 mm, velikost ok 0,28 mm
SF 0433 STFS 110 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do plastového potrubí vn. Ø 110 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0432 STFS 87 VA, svodové nerez potrubí s filtrem, do plastového potrubí vn. Ø 75 mm, velikost ok 0,44 mm
SF 0310 Upevňovací svorka pro svodové potrubí, materiál nerezTechnické změny vyhrazeny


Okapový filtr RS

 • Filtr pro využití dešťové vody
 • Čistá voda pro dům a zahradu
 • Integrovaná filtrační jednotka s velkostí ok 0,28 mm
 • Spolehlivé oddělení nečistot
 • K instalaci do svislého potrubí
 • Snadno přístupná filtrační jednotka
 • Odvodnění dešťových vod v souladu s normami ČSN EN 752. ČSN EN 12056 a DIN 1989
 • Extrémně nízké nároky na údržbu
 • Vysoké obohacení kyslíkem
 • 10 let záruka
 • Varianta bílá, šedá a hnědá.

Pro střešní plochy do 200 m2  v mírném klimatu nebo do 100 m2  v tropickém klimatu


 • Konstrukce a způsob provozu

 • Těleso okapového filtru se skládá z polypropylenu, odolného vůči UV-záření, dimenzovanému na tropický sluneční svit. Samotný filtrační díl je z nerezové oceli.
 • Okapový filtr RS filtruje dešťovou vodu tekoucí ze střechy přímo ve svodovém okapovém potrubí a odvádí filtrovanou vodu do výtoku k zásobníku dešťové vody
 • Díky originální konstrukci odděluje okapový filtr spolehlivě hrubé nečistoty, jako jsou listy, mech nebo hmyz a jiné nánosy nečistot. Svodovým potrubím jsou nečistoty odváděny do odpadního potrubí nebo do vsakovací šachty.
 • Velikost ok 0,28 mm zaručuje dostatečně čistou vodu i pro použití v pračce, WC a podobných zařízeních. Další filtrace již není nutná.
 • Okapový filtr nezpůsobuje zúžení nebo jinou zábranu  ve svodovém okapovém potrubí. Patentovaná metoda filtrace využívá gravitaci a zajišťuje stejnou kapacitu svodu, jako má samotné potrubí. To je velmi důležité při prudkých deštích. Při průměrných srážkách je přes okapový filtr RS zachycováno do nádrže přes 90% stékající vody, při průtrži mračen pak stále ještě přes 50% stékající vody.
 • Vstupní průměr okapového filtru RS je vhodný pro svodné okapové potrubí s vnějším průměrem 110 mm. Menší nebo obdélníkové průřezy mohou být přizpůsobeny pomocí adaptéru. Okapový filtr RS odpovídá veškerým požadavkům norem ČSN, EN a DIN.

Rozsah použití

Okapový filtr RS je dimenzován pro použití ve svislém svodovém potrubí dešťové vody. Střešní krytina může být plochá nebo skloněná, z břidlice, cihlových tašek nebo betonových krytin.  Zelené střechy s vegetací jsou vhodné jen omezeně, kvůli nízkému odtoku. Nevhodné jsou střešní krytiny s obsahem azbestu a silně znečistěné střechy.

Kvalita

Všechny komponenty jsou vyrobeny podle nejnovějších výrobních postupů a během výroby jsou postoupeny důkladným kontrolám kvality, aby mohly bezvadně fungovat. Pokud by se přesto vyskytly nějaké vady materiálu, poskytuje výrobce Wisy 10-letou záruční lhůtu.

Filtrační vložka:

Filtrační vložka je stěžejném elementem okapového filtru RS. Je vyrobena kompletně z nerezu a má velikost ok 0,28 mm. Nečistoty jsou automaticky odplaveny, takže filtr je téměř samočistící.

Slepá vložka:

Je k dispozici jako příslušenství, zajišťuje kompletní odvod přitékající vody do odpadního potrubí. Umístí se do tělesa místo filtrační vložky v době, kdy není vhodné oddělení filtrované vody do nádrže (např. během zimního období nebo čistění nádrže).

Příklad použití:

Okapový filtr RS, zabudovaný do svodového dešťového potrubí, s připojovací hadicí pro odvod filtrované vody do nádrže Stabilix o objemu 500 nebo 750 litrů.Technické změny vyhrazeny

                                                                                  

               

     >>>PDF ke stažení<<<

aspri plus

Aspri plus

 • Samonasávací vícestupňové čerpadlo.
 • Průtok až 65 l/min., dopravní výška až 32 m (Aspri Plus 15/3), resp. 43 m (Aspri Plus 15/4), resp. 53 m (Aspri Plus 15/5).
 • Vyrobeno z nekorodujících materiálů (těleso: mosaz, plášť, oběžná kola a hřídel z nerez oceli).
 • Vestavěný filtr na sání, pryžové patky k tlumení hluku a vibrací.
 • Mimořádně tichý chod.
 • K dodání jen čerpadlo anebo čerpadlo včetně spínacího automatu Zeta 02

Podrobné technické údaje, charakteristické křivky a rozměry najdete na stránkách www.wisy.de.

 

multigo

Multigo

 

 • Ponorné vícestupňové čerpadlo s možností napojení plovoucího sacího filtru.
 • Dodávka včetně 3 m lana pro vytažení a elektrického kabelu 20 m.
 • Průtok až 80 l/min. (Multigo 205 a 207), resp. 125 l/min. (Multigo 407), dopravní výška až 47 m (Multigo 205), resp. 49 m (Multigo 407), resp. 59 m (Multigo 207).

 

 Podrobné technické údaje, charakteristické křivky a rozměry najdete na stránkách www.wisy.de

 

 

 

 

beta ponorné čerpadlo

Beta 1000,1200 ponorné čerpadlo

 • Beta zahradní čerpadlo je vícestupňové ponorné čerpadlo s integrovaným ovládáním pro čerpání čisté vody.

 • Na straně je sací hubice nebo vnitřní závit pro připojení plovoucího sacího filtru. Alternativně s přímým sáním.

 • Snímač kontroluje spotřeby vody a elektronicky ovládá zapínání a vypínání čerpadla. 

 • Ochrana proti chodu naprázdno

 • 15 m dlouhý kabel.

- beta 1000 přímé sání GP 5010
- beta 1000T 1 „tryskou GP 5050
- beta 1000X s 1¼ „vnitřním závitem GP 5055
- beta 1200 přímé sání GP 6010
- beta 1200T 1 „tryskou GP 6050
- beta hodnoty 1200x s 1¼ „vnitřním závitem GP 6055

 

 • Beta 1000: 
  max. Rychlost průtoku 95 l / min, max. dopravní výška 36
 • Beta 1200: max. Průtok 95 l / min, max. dopravní výška 48 m

  s bočním závitem   

          

 
 

  s boční tryskou

 

 

                                                                                     

s přímým sáním 1000                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

s přímým saním 1200

Nádrže wisy

Wisy 4500 a 5500 L

v základní nebo funkční výbavě

 • Snadná instalace
 • Stabilní
 • Objemné 
 Novinka!  20 let záruka na materiál nádrže                               
 

 

 

 

Díky velké stabilitě jsou nádrže na dešťovou vodu Wisy ideálním řešením ve všech případech použití. Jsou pojízdné osobními auty (provedení s ocelovým krytem) a mohou tak být použity nejen na zahradě, ale i pod vjezdem do garáže. Nízká hmotnost umožňuje přesun a umístění na žádanou pozici malým minibagrem. Stavební jáma se po umístění nádrže na žádanou pozici zaplní štěrkem. Nádrže Wisy jsou opatřeny dětskou pojistkou testovanou TÜV a zakryty poklopem s protiskluzovým poklopem. Nádrže mají 2 stabilní závěsná oka k vyzdvižení, přesunu a spuštění do výkopové jámy. Dodatečným bezpečnostním prvkem je vyrovnávací ventil tlaku spodní vody, který se aktivuje v případě nahromadění spodní vody vně nádoby.

Výhody!

 • Těsnost
 • Nádrž je zhotovená z ekologicky přijatelného polyetylenu bez jakýchkoliv švů a svarů
 • Pochozí poklop
 • Horní šachta (Ø 70 cm) s dostatečným prostorem pro pohodlné vstup při revizních pracích
 • Nízká hmotnost
 • Umožňuje snadný transport a manipulaci na stavbě
 • Snadná instalace
 • Nádrž je připravená k připojení potrubí DN 100 s vloženým těsněním
 • Bezpečnost
 • Poklop je standardně opatřen pojistkou proti 

  pádu dětí, ověřenou

  německým institutem TÜV

Důležité upozornění!
Při instalaci nádrže do země je nutné vždy zajistit odvedení spodní vody (při instalaci ve svahu pozor též na spodní vodu po nepropustných vrstvách zeminy).

 • Nádrže Wisy se přizpůsobí!
 • Nádrže Wisy na dešťovou vodu lze instalovat nejen do země, ale i pod širým nebem anebo uvnitř budov.
 • Nádrže mají danou stavební výšku, která se však dá při instalaci pod zem přizpůsobit úrovni terénu:zkrácením horní vstupní šachty anebo nasazením prodlužovacího kusu šachty. Zkrácení i prodloužení je možné provést max. o 30 cm. Nádrž je standardně pochozí, na přání je k dostání i v provedení pojízdném pro osobní vozy.
 • K dodání ve 2 různých velikostech!

Provedení nádrží Wisy
Nádrže mají definovanou stavební výšku, nicméně zkrácením vstupní šachty anebo doplněním prodlužovacího kusu se dá výška přizpůsobit úrovni terénu. Výšku je tak možné buď o 30 cm zkráti anebo prodloužit.                                                                  

Základní výbava s poklopem a dětskou pojistkou 

  - Hliníkový poklop je pochozí

  - Ocelový poklop je pojízdný

 

Veškeré rozměry (údaje v mm) podléhají z výrobních důvodů drobným odchylkám. Kótování potrubí a průchodek se vztahuje vždy na dno potrubí.

 

Funkční výbava
Obsahuje poklop s dětskou pojistkou, filtr WFF, multisifon a zklidnění nátoku

 

 

Technické změny vyhrazeny

                                                                                                           

                

         >>>PDF ke stažení<<<

Příslušenství k nádržím

 Poklopy, prodlužovací nástavce

Poklop klasický

 • ideální ke všem nádržím

Vnitřní vybavení nádrže

 

Pevné sací filtry (koše)

 

 

 

 

 

 

 

 • FAFF pevný sací koš s jemným filtrem k ponornému čerpadlu, připojení 1"vnější nebo 1"1/4 vnitřní         (SF 9921)
 • FAGF pevný sací koš s hrubým filtrem k ponornému čerpadlu, připojení 1"1/4 vnější (SG 0332)

  Koleno 90° k připojení na SG0332 pro sací hrdlo čerpadla 1"1/4 (ZW 0500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SF 9921              SG 0332 + ZW 0500

   

 

 FAFF pevný sací koš s jemným filtrem k ponornému čerpadlu, prodloužené provedení 1"1/4  (SF 9924)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

SF 9924

 • FAFF pevný sací koš s jemným filtrem k ponornému čerpadlu, prodloužené provedení 1"1/4  (SG 0351)

SG 0351

 

 

Plovoucí sací filtry (koše)

 

Výběr plovoucích sacích filtrů:

 

 • pro samonasávací čerpadla použijte filtr se zpětným ventilem
 • pro ponorná čerpadla použijte filtr bez zpětného ventilu
 • pro dešťovou vodu bez předchozí filtrace (filtrem WFF) použijte jemný filtr SAFF
 • pro dešťovou vodu, která již prošla filtrací (filtr WFF na nátoku do nádrže) použijte hrubý filtr SAGF                                                                                                                                                                 Upozornění:

Flexihadice může být použita jen u sacích čerpadel, která jsou ovládána spínacím zařízením se zpětnou armaturou. Tlakové nádoby s tlakovým spínačem nejsou vhodné.

 

 • SAFF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, se zpětnou klapkou a hadicí 2 m (SZ 9801)
 • SAFF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, se zpětnou klapkou a hadicí 3 m (SZ 9802)
 • SAFF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury a hadicí 1 m s hrdlem 1" (SS 9935)
 • SAFF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury a hadicí 1" / 1 m se závitem 1"1/4 vnitřní (SS 9931)
 • SAFF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury a hadicí 1"1/4 / 1 m se závitem 1"1/4 vnitřní SS (9932)

 

 

 

 

 • SAGF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, se zpětnou klapkou a hadicí 2 m (SZ 9811)                                                                                                         
 • SAGF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, se zpětnou klapkou a hadicí 3 m (SZ 9812)
 • SAGF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury a hadicí 1 m s hrdlem 1" (SS 9905
 • SAGF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury, s hadicí 1" / 1 m se závitem 1"1/4 vnitřní (SS 9901)
 • SAGF plovoucí sací koš 1" s jemným filtrem, bez zpětné armatury, s hadicí 1"1/4 / 1 m se závitem 1"1/4 vnitřní (SS 9902)

 


        K dispozici jsou též sací koše bez hadice.

 

 

 

připojení pitné vody

Sady pro doplňování pitné vody do nádrží

Sady slouží pro dopouštění pitné vody do nádrží s dešťovou vodou během období sucha. Všechny nabízené sady odpovídají hygienickým požadavkům normy ČSN EN 1717 na oddělení rozvodů pitné vody od rozvodů vody užitkové.

 

TW 9901
Sada 1/2" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717

 

 

Sada TW 9901 obsahuje: uzavírací kulový kohout, filtr s velikostí ok 0,65 mm, propojovací hadici 50 cm, solenoidový ventil s elektrickým kabelem, vypouštěcí trychtýř DN 50

 

 

 

TW 9909
Sada 3/4" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717
TW 9903
Sada 1" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717
TW 9905
Sada 1"1/2 pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717
TW 9907
Sada 2" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717

Sady TW 9909, 9903, 9905 a 9907 jsou v přímém provedení k vertikální instalaci.

 

Sady TW 9909, 9903, 9905 a 9907 jsou v přímém provedení k vertikální instalaci.

 

 

 

Velikost sady ½“ je možné objednat i včetně plovákového spínače s upevňovací objímkou a speciální zástrčky s připojením kabelu od plováku:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

TW 8803
Sada 1/2" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717, plovák 3m
TW 8810
Sada 1/2" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717, plovák 10m
TW 8820
Sada 1/2" pro automatické doplňování pitné vody do nádrže, dle hygienických požadavků EN 1717, plovák 20m